FWV-D - подов тип


FWV01DA
Подов вентилаторен конвектор Daikin модел FWV01DA
Подов вентилаторен конвектор Daikin модел FWV01DA     Особености на вентилаторен конвектор Daikin серия FWV01DA за подов монтаж: Система за бърз монтаж върху стена. Бързо сваляне на въздушния филтър. Електронен контролер с водна сонда, предлага се в стандартен, модернизиран и свръхмодернизиран вариант.   Гаранционен срок 36 месеца        
FWV02DA
Подов вентилаторен конвектор Daikin модел FWV02DA
Подов вентилаторен конвектор Daikin модел FWV02DAT     Особености на вентилаторен конвектор Daikin серия FWV02DA за подов монтаж: Система за бърз монтаж върху стена. Бързо сваляне на миещия се филтър. Електронен контролер с водна сонда, предлага се в стандартен, модернизиран и свръхмодернизиран вариант.   ГАРАНЦИОНЕН СРОК 36 МЕСЕЦА      
FWV03DA
Подов вентилаторен конвектор Daikin модел FWV03DA
Подов вентилаторен конвектор Daikin модел FWV03DA     Особености на вентилаторен конвектор Daikin серия FWV03DA за подов монтаж: Система за бърз монтаж върху стена. Бързо сваляне на миещия се филтър. Електронен контролер с водна сонда, предлага се в стандартен, модернизиран и свръхмодернизиран вариант.   ГАРАНЦИОНЕН СРОК 36 МЕСЕЦА      
FWV04DA
Подов вентилаторен конвектор Daikin модел FWV04DA
Подов вентилаторен конвектор Daikin модел FWV04DA     Особености на вентилаторен конвектор Daikin серия FWV04DA за подов монтаж: Система за бърз монтаж върху стена. Бързо сваляне на миещия се филтър. Електронен контролер с водна сонда, предлага се в стандартен, модернизиран и свръхмодернизиран вариант.   ГАРАНЦИОНЕН СРОК 36 МЕСЕЦА      
FWV06DA
Подов вентилаторен конвектор Daikin модел FWV06DA
Подов вентилаторен конвектор Daikin модел FWV06DA     Особености на вентилаторен конвектор Daikin серия FWV06DA за подов монтаж: Система за бърз монтаж върху стена. Бързо сваляне на миещия се филтър. Електронен контролер с водна сонда, предлага се в стандартен, модернизиран и свръхмодернизиран вариант.   ГАРАНЦИОНЕН СРОК 36 МЕСЕЦА