FWL-D - подово-таванен тип


FWL01DAT/DAF
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL01DA NEW
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL01DAT/DAF     Особености на вентилаторен конвектор Daikin серия FWL01DAT/DAF за подово/таванен монтаж:   Система за бърз монтаж върху стена или таван Предлагат се предварително сглобени трипътни/4-канални вентила за вкл./изкл. Вентилните блокове са изолирани, не е необходима допълнителна дренажна тавичка Във вентилните блокове има балансиращи вентили и гнездо за датчик Възможности за бързо монтиране на електрически връзки: няма нужда от инструменти...
FWL15DAT/DAF
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL15DA NEW
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL15DAT/DAF     Особености на вентилаторен конвектор Daikin серия FWL15DAT/DAF за подово/таванен монтаж:   Система за бърз монтаж върху стена или таван Предлагат се предварително сглобени трипътни/4-канални вентила за вкл./изкл. Вентилните блокове са изолирани, не е необходима допълнителна дренажна тавичка Във вентилните блокове има балансиращи вентили и гнездо за датчик Възможности за бързо монтиране на електрически връзки: няма нужда от инструменти...
FWL02DAT/DAF
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL02DA NEW
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL02DAT/DAF   Особености на вентилаторен конвектор Daikin серия FWL02DAT/DAF за подово/таванен монтаж:   Система за бърз монтаж върху стена или таван Предлагат се предварително сглобени трипътни/4-канални вентила за вкл./изкл. Вентилните блокове са изолирани, не е необходима допълнителна дренажна тавичка Във вентилните блокове има балансиращи вентили и гнездо за датчик Възможности за бързо монтиране на електрически връзки: няма нужда от инструменти Въздушният...
FWL25DAT/DAF
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL25DA NEW
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL25DAT/DAF     Особености на вентилаторен конвектор Daikin серия FWL25DAT/DAF за подово/таванен монтаж:   Система за бърз монтаж върху стена или таван Предлагат се предварително сглобени трипътни/4-канални вентила за вкл./изкл. Вентилните блокове са изолирани, не е необходима допълнителна дренажна тавичка Във вентилните блокове има балансиращи вентили и гнездо за датчик Възможности за бързо монтиране на електрически връзки: няма нужда от инструменти...
FWL03DAT/DAF
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL03DA NEW
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL03DAT/DAF     Особености на вентилаторен конвектор Daikin серия FWL03DAT/DAF за подово/таванен монтаж:   Система за бърз монтаж върху стена или таван Предлагат се предварително сглобени трипътни/4-канални вентила за вкл./изкл. Вентилните блокове са изолирани, не е необходима допълнителна дренажна тавичка Във вентилните блокове има балансиращи вентили и гнездо за датчик Възможности за бързо монтиране на електрически връзки: няма нужда от инструменти...