FWL-D - подово-таванен тип


FWL35DAT/DAF
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL35DA NEW
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL35DAT/DAF     Особености на вентилаторен конвектор Daikin серия FWL35DAT/DAF за подово/таванен монтаж:   Система за бърз монтаж върху стена или таван Предлагат се предварително сглобени трипътни/4-канални вентила за вкл./изкл. Вентилните блокове са изолирани, не е необходима допълнителна дренажна тавичка Във вентилните блокове има балансиращи вентили и гнездо за датчик Възможности за бързо монтиране на електрически връзки: няма нужда от инструменти...
FWL04DAT/DAF
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL04DA NEW
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL04DAT/DAF     Особености на вентилаторен конвектор Daikin серия FWL04DAT/DAF за подово/таванен монтаж:   Система за бърз монтаж върху стена или таван Предлагат се предварително сглобени трипътни/4-канални вентила за вкл./изкл. Вентилните блокове са изолирани, не е необходима допълнителна дренажна тавичка Във вентилните блокове има балансиращи вентили и гнездо за датчик Възможности за бързо монтиране на електрически връзки: няма нужда от инструменти...
FWL06DAT/DAF
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL06DA NEW
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL06DAT/DAF     Особености на вентилаторен конвектор Daikin серия FWL06DAT/DAF за подово/таванен монтаж:   Система за бърз монтаж върху стена или таван Предлагат се предварително сглобени трипътни/4-канални вентила за вкл./изкл. Вентилните блокове са изолирани, не е необходима допълнителна дренажна тавичка Във вентилните блокове има балансиращи вентили и гнездо за датчик Възможности за бързо монтиране на електрически връзки: няма нужда от инструменти...
FWL08DAT/DAF
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL08DA NEW
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL08DAT/DAF     Особености на вентилаторен конвектор Daikin серия FWL08DAT/DAF за подово/таванен монтаж:   Система за бърз монтаж върху стена или таван Предлагат се предварително сглобени трипътни/4-канални вентила за вкл./изкл. Вентилните блокове са изолирани, не е необходима допълнителна дренажна тавичка Във вентилните блокове има балансиращи вентили и гнездо за датчик Възможности за бързо монтиране на електрически връзки: няма нужда от инструменти...
FWL10DAT/DAF
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL10DA NEW
Подово-таванен вентилаторен конвектор Daikin модел FWL10DAT/DAF     Особености на вентилаторен конвектор Daikin серия FWL10DAT/DAF за подово-таванен монтаж:   Система за бърз монтаж върху стена или таван Предлагат се предварително сглобени трипътни/4-канални вентила за вкл./изкл. Вентилните блокове са изолирани, не е необходима допълнителна дренажна тавичка Във вентилните блокове има балансиращи вентили и гнездо за датчик Възможности за бързо монтиране на електрически връзки: няма нужда от инструменти...