Altherma Flex Type


Daikin Altherma Flex Type
daikin_altherma_logo
DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE Жилищните кооперации са най-разпространената форма на ново жилищно строителство в Европа, с двойно по-голям брой на построените апартаменти в сравнение с еднофамилните къщи. Тези сгради се нуждаят от системи за отопление с висока ефективност. За да задоволи тази нужда, Daikin въвежда Daikin Altherma Flex Type . Тази комфортна система едновременно отоплява, охлажда и произвежда гореща вода за битови нужди чрез оптимално използване на нашата VRV® и двустъпална технология. Daikin Altherma Flex Type представлява ново...