Въздушна завеса BIDDLE - CYQ

Въздушна завеса BIDDLE - CYQ

 

daikin_biddle.jpg- VRV/ERQ са сред първите DX системи, които могат да се свързват към въздушни завеси Biddle.

- Период на изплащане на инвестицията за по-малко от 1,5 години (в сравнение с електрическа въздушна завеса).

- Максимална енергийна ефективност, произтичаща от приложение на ректификационна технология (европейски патент).

- Около 85% ефективност при разпределение на въздуха, намаляваща значително както топлинните загуби, така и необходимия капацитет на отопление на вътрешното тяло.

- Лесен и бърз монтаж, тъй като не се необходими допълнителни водни системи, котли и газови съединения.