ERQ приложения за климатизация

ERQ приложения за климатизация


daikin_erq.jpg- ERQ с термопомпа за работа по двойки.

- МОже да се свързва с климатични уреди с термопомпа.

- Инверторна технология.

- Висока ефективност.

- По-бързо време за реакция на промените в температурата на подавания въздух.