EUWA-KAZW само охлаждане


Чилър Daikin модел EUWA*5KAZW само охлаждане
Чилър Daikin модел EUWA_KAZW
Чилър Daikin серия EUWA KAZW само охлаждане     Особености на Daikin модел EUWA*5KAZW: Оптимизиран за използване на хладилен агент R407C. Спирален компресор Daikin. Ниско работно шумово налягане. Повишена експлоатационна надежност. Главен превключвател. Прекъсвач за водния поток. В наличност са три различни конструктивни типа. Охладител EUWAN без вграден хидравличен модул. Охладител EUWAP с вграден хидравличен модул (помпа, разширителен съд, хидравлични компоненти) Охладител EUWAB с вграден хидравличен...
Чилър Daikin модел EUWA*8KAZW само охлаждане
Чилър Daikin модел EUWA_KAZW
Чилър Daikin серия EUWA KAZW само охлаждане     Особености на Daikin модел EUWA*8KAZW: Оптимизиран за използване на хладилен агент R407C. Спирален компресор Daikin. Ниско работно шумово налягане. Повишена експлоатационна надежност. Главен превключвател. Прекъсвач за водния поток. В наличност са три различни конструктивни типа. Охладител EUWAN без вграден хидравличен модул. Охладител EUWAP с вграден хидравличен модул (помпа, разширителен съд, хидравлични компоненти) Охладител EUWAB с вграден хидравличен...
Чилър Daikin модел EUWA*10KAZW само охлаждане
Чилър Daikin модел EUWA_KAZW
Чилър Daikin серия EUWA KAZW само охлаждане     Особености на Daikin модел EUWA*10KAZW: Оптимизиран за използване на хладилен агент R407C. Спирален компресор Daikin. Ниско работно шумово налягане. Повишена експлоатационна надежност. Главен превключвател. Прекъсвач за водния поток. В наличност са три различни конструктивни типа. Охладител EUWAN без вграден хидравличен модул. Охладител EUWAP с вграден хидравличен модул (помпа, разширителен съд, хидравлични компоненти) Охладител EUWAB с вграден хидравличен...
Чилър Daikin модел EUWA*12KAZW само охлаждане
Чилър Daikin модел EUWA_KAZW
Чилър Daikin серия EUWA KAZW само охлаждане     Особености на Daikin модел EUWA*12KAZW: Оптимизиран за използване на хладилен агент R407C. Спирален компресор Daikin. Ниско работно шумово налягане. Повишена експлоатационна надежност. Главен превключвател. Прекъсвач за водния поток. В наличност са три различни конструктивни типа. Охладител EUWAN без вграден хидравличен модул. Охладител EUWAP с вграден хидравличен модул (помпа, разширителен съд, хидравлични компоненти) Охладител EUWAB с вграден хидравличен...
Чилър Daikin модел EUWA*16KAZW само охлаждане
Чилър Daikin модел EUWA_KAZW
Чилър Daikin серия EUWA KAZW само охлаждане     Особености на Daikin модел EUWA*16KAZW: Оптимизиран за използване на хладилен агент R407C. Спирален компресор Daikin. Ниско работно шумово налягане. Повишена експлоатационна надежност. Главен превключвател. Прекъсвач за водния поток. В наличност са три различни конструктивни типа. Охладител EUWAN без вграден хидравличен модул. Охладител EUWAP с вграден хидравличен модул (помпа, разширителен съд, хидравлични компоненти) Охладител EUWAB с вграден хидравличен...