EUWY-KAZW отопление/охлаждане


Термопомпа Daikin модел EUWY*5KAZW отопление/охлаждане
Термопомпа Daikin модел EUWY_KAZW
Термопомпа Daikin серия EUWY KAZW отопление / охлаждане     Особености на Daikin модел EUWY*5KAZW: Оптимизиран за използване на хладилен агент R407C. Спирален компресор Daikin. Ниско работно шумово налягане. Повишена експлоатационна надежност. Главен превключвател. Прекъсвач за водния поток. В наличност са три различни конструктивни типа. Охладител EUWYN без вграден хидравличен модул. Охладител EUWYP с вграден хидравличен модул (помпа, разширителен съд, хидравлични компоненти) Охладител EUWYB с вграден...
Термопомпа Daikin модел EUWY*8KAZW отопление/охлаждане
Термопомпа Daikin модел EUWY_KAZW
Термопомпа Daikin серия EUWY KAZW отопление / охлаждане     Особености на Daikin модел EUWY*8KAZW: Оптимизиран за използване на хладилен агент R407C. Спирален компресор Daikin. Ниско работно шумово налягане. Повишена експлоатационна надежност. Главен превключвател. Прекъсвач за водния поток. В наличност са три различни конструктивни типа. Охладител EUWYN без вграден хидравличен модул. Охладител EUWYP с вграден хидравличен модул (помпа, разширителен съд, хидравлични компоненти) Охладител EUWYB с вграден...
Термопомпа Daikin модел EUWY*10KAZW отопление/охлаждане
Термопомпа Daikin модел EUWY_KAZW
Термопомпа Daikin серия EUWY KAZW отопление / охлаждане     Особености на Daikin модел EUWY*10KAZW: Оптимизиран за използване на хладилен агент R407C. Спирален компресор Daikin. Ниско работно шумово налягане. Повишена експлоатационна надежност. Главен превключвател. Прекъсвач за водния поток. В наличност са три различни конструктивни типа. Охладител EUWYN без вграден хидравличен модул. Охладител EUWYP с вграден хидравличен модул (помпа, разширителен съд, хидравлични компоненти) Охладител EUWYB с вграден...
Термопомпа Daikin модел EUWY*12KAZW отопление/охлаждане
Термопомпа Daikin модел EUWY_KAZW
Термопомпа Daikin серия EUWY KAZW отопление / охлаждане     Особености на Daikin модел EUWY*12KAZW: Оптимизиран за използване на хладилен агент R407C. Спирален компресор Daikin. Ниско работно шумово налягане. Повишена експлоатационна надежност. Главен превключвател. Прекъсвач за водния поток. В наличност са три различни конструктивни типа. Охладител EUWYN без вграден хидравличен модул. Охладител EUWYP с вграден хидравличен модул (помпа, разширителен съд, хидравлични компоненти) Охладител EUWYB с вграден...
Термопомпа Daikin модел EUWY*16KAZW отопление/охлаждане
Термопомпа Daikin модел EUWY_KAZW
Термопомпа Daikin серия EUWY KAZW отопление / охлаждане     Особености на Daikin модел EUWY*16KAZW: Оптимизиран за използване на хладилен агент R407C. Спирален компресор Daikin. Ниско работно шумово налягане. Повишена експлоатационна надежност. Главен превключвател. Прекъсвач за водния поток. В наличност са три различни конструктивни типа. Охладител EUWYN без вграден хидравличен модул. Охладител EUWYP с вграден хидравличен модул (помпа, разширителен съд, хидравлични компоненти) Охладител EUWYB с вграден...