Сезонен инвертор - RZQ-E

Сезонен инвертор - RZQ-E

RZQ125EV.jpg- Сезонна ефективност, съответстваща на експлоатационните характиристики в реалния живот.

- Ефективно като разход модернизиране от R-22/R-407C на R-410A.

- Много широк работен диапазон.

- Подходящ за EDP приложения.

- Тих режим на работа през нощта.