Смяна VRV - VRV III - Q

Смяна VRV - VRV III - Q

 

VRV-Q.jpg- Ефективно като разход модернизиране от R-22/R-407C нa R-410A.

- Повишена енергийна ефективност в сравнение със системи R-22/R-407C.

- Лесен монтаж в сравнение със смяна на цялата система (повторно използване на съществуващи тръби и вътрешни тела).

- Ограничен и планиран принудителен престой за смяна на системата.

- Ограничени и отлажени инвестиционни разходи.

- Повишен капацитет в сравнение със съществуващата система.

- Няма ограничения относно годината на производство на системата.